Digitale transformatie

Welke vragen houden jou wakker?

  • Hoe speel je in op de steeds kritisch wordende patiënt?
  • Hoe kun je informatie integraal en toegankelijk maken binnen de zorg?
  • Wat kun je leren van succesvolle innovators

Hoe speel je in op de steeds kritisch wordende patiënt?

Mensen hechten tegenwoordig veel meer waarde aan hun kwaliteit van leven en zelfstandigheid. Tegelijkertijd willen ze meer regie over het invullen van de eigen zorgbehoefte, omdat ze die deels zelf moeten betalen en toegang hebben tot alle medische informatie op Internet.

In plaats van blindelings vertrouwend behandelingen te ondergaan, of medicijnen te slikken die zorgverleners aanbieden, zoeken patiënten proactief informatie over de beste behandelingen en medicijnen. Tenslotte proberen steeds meer mensen met gezonder eten en bewegen te voorkomen dat ze zorg nodig hebben.

Hoe valt de digitale transformatie samen met de gesprekken die de zorgverlener met de patiënt moet voeren?
Een patiënt die vandaag de dag veel mondiger is en beter geïnformeerd wil worden?
Een patiënt die zich (terecht) opstelt als een kritische zorgconsument?

Juist een efficiënte inzet van technologie kan hier het verschil maken. Dat technologie ingezet moet worden om die gewenste gesprekken met patiënten mogelijk te maken, komt sneller dan verwacht.

Ligt jouw toekomst ook in de Cloud?

Security als basis voor een succesvolle organisatie

De wereld digitaliseert in een snel tempo. Het levert ons een hoop voordelen op. Toch brengen de technologische ontwikkelingen ook nadelen met zich mee. Cybercriminaliteit groeit sterk: ransomware en spyware zijn aan de orde van de dag. Het beschermen van jouw bedrijfskritische data is cruciaal. Wat nu?

Hoe kun je informatie integraal toegankelijk maken in de zorg?

Internet of Things is de logische vervolgfase van onze digitale evolutie, mogelijk gemaakt door steeds kleinere, energiezuinigere en snellere transistoren waaruit computers bestaan. Daardoor worden allerlei nieuwe toepassingen mogelijk, zoals 24/7 remote monitoren van lichaamsfuncties van cliënten/patiënten met ‘wearables’ en ook ‘insidables’.

Maar ook het remote monitoren van medische apparatuur en updaten daarvan. Die toepassingen gaan zeker leiden tot een explosieve informatiegroei, waarvoor ICT-managers verantwoordelijk zijn om deze integraal toegankelijk te maken voor medische analyses en diagnoses.

Gesloten systemen en bestandsformaten belemmeren niet alleen innovatie en integrale zorgverlening, maar ook het beschermen van geregistreerde cliënt-/patiëntinformatie. Omdat de leveranciers daarvan ontdekte kwetsbaarheden en lekken liever niet openbaar maken, of technisch gezien moeite krijgen om de snellere ontwikkelingen bij te houden. Bij gesloten systemen betalen klanten namelijk het merendeel van de licentiekosten voor een hoger rendement op eerder gedane investeringen, terwijl ze elkaar in de open community continu scherp houden op het blijven verbeteren van de functionaliteit en security.

Internet of Things gaat digitalisering zorgsector versnellen

Veel zorgverleners hebben de afgelopen jaren processen geautomatiseerd met een mix van ‘all-in-one’ pakketten van grote softwareleveranciers, aangevuld met specialistische verticale applicaties. Met name bedoelt om de efficiency te verhogen en het elektronisch uitwisselen van informatie te verbeteren.

Veel van die systemen zijn echter intern gericht en gesloten, waardoor alle geregistreerde informatie moeilijk toegankelijk is voor het maken van integrale analyses en holistische diagnoses. Daarom worden er nog steeds overbodige dubbele onderzoeken uitgevoerd en onnodige medische fouten gemaakt.

Geïntegreerde systemen en -informatie

In de praktijk wordt je als zorgverlener echter geremd door gesloten ICT-systemen en moeilijk toegankelijke informatie, die leiden tot dubbele onderzoeken, fouten en belemmering van integrale zorgverlening. Als je je verdiept in de meest succesvolle innovators in andere markten, kom je al gauw tot de conclusie dat geïntegreerde systemen en -informatie kritische succesfactoren zijn. Daar kun je als ICT-manager van een zorginstelling veel van leren.

Parallel aan de sterk veranderende zorgvraag, is ook het aanbod aan het verschuiven van intramuraal naar ambulant en semimuraal, om kosten te besparen. Met als gevolg dat je als zorginstelling strategische keuzes moeten maken over de mate van specialiseren versus generaliseren en de consequenties daarvan voor je organisatie, infrastructuur en apparatuur. Die beslissingen beïnvloeden ook je ICT-systemen waarmee alle processen worden gepland en uitgevoerd en daarbij benodigde informatie. Bij veel zorgverleners belemmeren gesloten systemen en gedistribueerde informatie hun mogelijkheden om te innoveren.

Wat kun je leren van succesvolle innovators?

Als je je verdiept in succesvolle innovators, zowel in de profit als non-profit sector, kom je tot de conclusie dat de gebruikte ICT-systemen en –infrastructuur voor hen kritische succesfactoren zijn. Door mensen vanuit verschillende specialismen te verbinden via online communicatie- en samenwerkingsplatformen en informatie uit complementaire bronnen te verrijken, kun je alle processen beter optimaliseren. Maar ook door beschikbare informatie met behulp van grafische dashboards inzichtelijker en toegankelijk te maken, waardoor beslissingen sneller te nemen zijn en fouten worden voorkomen.

De effectiviteit, efficiency en kwaliteit van zorg worden in de toekomst afhankelijker van communicatie, informatie, samenwerken en software. Daardoor wordt tevens de functie en invloed van ICT-medewerkers belangrijker, omdat zij de kennis en ervaring hebben om alle systemen en informatie op een veilige wijze met elkaar te integreren. Natuurlijk zijn daar risico’s aan verbonden, maar stilstaan en doorwerken met gesloten systemen is risicovoller. Wil je weten hoe Erasmus MC hiermee omgaat, klik dan hier.

Wat gaat er de komende jaren gebeuren?

De komende jaren gaat het verbinden van allerlei medische apparatuur met het Internet of Things (IoT), de digitalisering van zorgverlening verder versnellen. Daar moet elke instelling op inspelen, zonder de continuïteit van hun bestaande kritische systemen in gevaar te brengen. Het feit dat die systemen zijn gebaseerd op gesloten standaarden en formaten, beperkt ICT-managers in hun vrijheid om innovatieve projecten te ondersteunen. Innovatie was vroeger namelijk geen ontwikkeluitgangspunt. Vergelijkbaar met de remmende invloed die farmaceutische bedrijven via langlopende patenten op de zorg hebben.

Als we kijken naar wereldwijde trends, zal in 2018 bij 80% van het contact met patiënten (deels) gebruik gemaakt worden van Internet of Things en Big Data. Ook zal 30% van wereldwijde gezondheidszorgsystemen gebruik maken van realtime analyse om gepersonaliseerde zorg mogelijk te maken. Een trend die zich in de jaren daarna ongetwijfeld verder door zal zetten. Kortom, afwachten is er niet meer bij.

De Nederlandse zorgsector verandert ingrijpend door toegenomen marktwerking en snelle technische ontwikkelingen. Om daarop te anticiperen moeten zorginstellingen sneller gaan innoveren.

Wil je meer weten over de trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg? Neem contact op met Martin Sponselee, Accountmanager Healthcare, via telefoonnummer: +31 20 206 53 90 of vul het contactformulier in:

Over veiligenflexibelondernemen.nl

Veiligenflexibelondernemen.nl is een initiatief van Comsoft direct en Bechtle direct in Nederland. Comsoft en Bechtle vertalen ICT klantstrategieën door naar complete werkplekoplossingen. Zo kan jij bij ons terecht voor een breed scala aan software en hardware oplossingen en bieden wij op maat gemaakt persoonlijk advies, zodat jij flexibel, veilig en duurzaam kunt blijven ondernemen.

Neem contact met ons op

t. +31 (20) 206 53 90

e. info@comsoft.nl

De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

Comsoft direct
Bechtle Comsoft direct